مديركل ثبت احوال استان فارس در سفر به جنوب استان از ادارات ثبت احوال شهرستــانهاي لارستان،گراش و جويم بازديد كرد

Mehdi Dehghani

1396-10-27


عليرضا انصاري  مدير كل ثبت احوال فارس بهمراه معاون توسعه مديريت و پشتيباني و رئيس اداره حراست ضمن بازديد از  ادارات ثبت احوال شهرستان هاي لارستان،گراش و جويم و ديدار با همكاران از نزدیک به مسائل ومشکلات ون قطه نظرات همکاران پرداخت .

مديركل ثبت احوال استان دراين بازديد همچنين طي سخناني با اشاره به ضرورت تلاش حداكثري در ارائه خدمات به مردم گفت : خروجي ومحصول كليه تلاشهاي ستادي و درون سازماني ارائه مطلوب خدمات به مردم است بنابراين بايد تلاش نمائيم ارائه خدمات به مردم به عنوان اصلي ترين محصول كليه فعاليتها   ، به شكل مطلوب ارائه گردد.

ایشان در ادامه ضمن آرزوی موفقیت به مجموعه ثبت احوال از خدمات صورت گرفته قدر دانی نمود و برحفظ نشاط وشادابی در محیط کار ، رعایت صرفه جویی و حفظ اموال دولتی ورعایت تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی تاکید کرد . و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی مشکلات کارکنان از واحدهای مختلف اداره و نحوه چگونگی توزیع کارت هوشمند ملی و صدور سند ولادت و ارائه خدمات به شهروندان بازدید بعمل آوردند.

جناب آقای انصاری همچنین با فرماندار شهرستان هاي لارستان و  گراش دیدار و فرمانداران اين دو شهرستان با تشكر از حضور مديركل ثبت احوال استان وهيئت همراه بر تلاش رئیس و کارکنان ثبت احوال شهرستان هاي لارستان و گراش در خصوص پوشش حداكثري و به موقع وقايع حياتي تأكيد كردند.