برگزاری جلسه كار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-10-30


جلسه کار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال فارس با محوريت صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري با حضور جناب آقاي عليرضا انصاري مدير كل محترم ثبت احوال استان و آقاي ستارخان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  در تاريخ 30 دي ماه1396 برگزار شد. عليرضا انصاري مدير كل ثبت احوال فارس در ابتداي جلسه با بيان اينكه ارزيابي عملكرد دستگاه ها يكي از ضرورت هايي است كه بايد در نظام جمهوري اسلامي با دقت و نظارت كامل انجام شود با اشاره به جشنواره شهيد رجائي در سال آينده تاكيد نمودند كه تمامي حوزه هاي مربوطه با جديت تمام تلاش خود را بكار گيرند تا در سال آينده در جشنواره شهيد رجائي جز دستگاههاي برتر استان قرار گيريم و عنوان كردند در اين امر به هيچ وجه  كاستي از حوزه ها قابل پذيرش نمي باشد.

در ادامه اعضاء جلسه به ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات مورد نظر در خصوص محوريت جلسه پرداختند و جناب آقاي ستارخان نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص ارزيابي عملكرد نحوه ارزشيابي و معيارهاي آن مطالبي بيان فرمودند و عنوان كردند كه در ارزيابي پيش رو شاخص هايي نيز اضافه شده است و خواستار اين شدند كه از هم اكنون جهت مستند سازي و بارگذاري در نرم افزار ارزيابي در ارديبهشت سال آينده اقدامات لازم انجام شود.