تشكيل جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-11-5


جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با محوریت موضوعی پيشگيري از تخلفات اداري و رعایت حقوق شهروندی  و تبیین و تشریح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با گلوگاههای فسادخیز به ریاست مدير كل محترم ثبت احوال فارس و با حضور معاونين ،رئيس اداره حراست، مسئول امور مالی، رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني و ديگر اعضا در محل اداره كل برگزار شد.

در ابتدا جلسه مدیرکل ضمن بیاناتی بر اهمیت تقویت سلامت اداری و جلوگیری از بروز و گسترش زمینه های تخلف ادرای تأکید و در این خصوص آموزش و توجیه کارکنان در سطوح مختلف را بعنوان عامل مهم برشمرد و تشویق کارکنان قانونمند و برخورد با متخلفان را یکی از راههای مؤثر و مهم در خصوص اقدام عملی در برخورد با تخلف و گسترش فرهنگ سلامت اداری دانست.

در همین راستا اعضای کارگروه سلامت اداری، راهکارهای مبارزه و پیشگیری و مقابله با تخلفات و فساد و آموزش های لازم به همکاران به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

سپس عليرضا انصاري مدیرکل مطالبی پیرامون راهکارهای احقاق حقوق شهروندی ، فرهنگ سازی و شناسایی و رفع موانع ومشکلات ارائه خدمت به مردم، انجام به روز فعالیت ها، احترام به مردم، و تهیه مستندات لازم بیان نمودند .
ایشان اظهار داشت: روان‌سازی قوانین و مقررات، فضاسازی مناسب برای ارباب رجوع و عمل به بندهای منشور اخلاقی سازمان و جلب رضایت مردم از جمله وظایف ستاد صیانت از حقوق شهروندی و همکاران است .
درادامه حاضرین پیشنهادات خود را بیان کردند و در پایان پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مفیدی اتخاذ گردید .