برگزاری جلسه كارگروه اهداف راهبردي ثبت احوال استان فارس-بهمن96

Mehdi Dehghani

1396-11-29


جلسه اهداف راهبردي ثبت احوال فارس روز شنبه مورخ 96/11/28 به ریاست عليرضا انصاري مدیرکل محترم استان و با حضورمعاونین،رئيس ادراه حراست و رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني با محوریت بررسی فعالیتها و برنامه های راهبردی سازمان ثبت احوال در سال جاری در محل اداره کل برگزار گردید .

در ابتداي جلسه مدير كل محترم ثبت احوال فارس ضمن تسليت فرا رسيدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با توجه به نزديك شدن به پايان سال1396 نسبت به پيگيري مجدانه موضوعات باقيمانده تاكيد نمودند.سپس روند اجراي مصوبات جلسه قبل بررسي و در پايان پس از بحث و تبادل نظر پيرامون تعهدات اين اداره كل در سال 96 تصميماتي مصوب شد.