بازديد مديركل ثبت احوال استان فارس از ادارات ثبت احوال شهرستان داراب و زرين دشت

Mehdi Dehghani

1396-12-23


مديركل ثبت احوال استان فارس از ادارات ثبت احوال شهرستــان داراب و زرين دشت بازديد كرد.

علیرضا انصاری مدیرکل ثبت احوال استان فارس در بازدید از ادارات ثبت احوال شهرستان داراب و زرين دشت در فضایی صمیمانه با همکاران این ادارات دیدار و گفتگو کرد. مدیرکل ثبت احوال استان در این جلسه مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد و بر اهمیت خدمات رسانی سریع و قانونمند به مردم مطالبی بیان فرمودند. در ادامه جناب آقای انصاری و همراهان محترم از روساي ادارات و کارکنان ثبت احوال داراب و زرين دشت کمال تقدیر و تشکر جهت تلاش در تسریع امور خدمت رسانی به شهروندان بعمل آوردند. /