برگزاري جلسه آموزشي مديريت سبز اداره كل ثبت احوال فارس در سال 96

Mehdi Dehghani

1396-12-27


جلسه آموزشي مديريت سبز اداره كل ثبت احوال فارس با حضور مدير كل محترم ثبت احوال، معاونين،روساي ادارات ثبت احوال فارس و كارشناسان آموزش شركت توزيع برق شيراز،شركت آب و فاضلاب شيراز،شركت گاز استان فارس و سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز   در تاريخ 26 اسفند ماه 1396 در محل اداره كل برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه جناب آقاي انصاري مدير كل ثبت احوال فارس در خصوص موضوع مديريت سبز اظهار داشتند كه: مدیریت سبز یکی از روش های کنترل هزینه های جاری دولت در ادارات مي باشد كه در حال حاضر یکی از چالش های مهم دولت ها این است که مصارف آنها قابل کنترل نیست و همین امر منجر به آن شده که مدام هزینه های جاری آن ها افزایش یابد. در ادامه بيان نمودند: یکی از روش های کنترل هزینه های جاری دولت ها، مدیریت سبز است که با برخورداری از دستورالعمل و آیین نامه های مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب و انرژی و کاغذ در دستگاه های دولتی کمک می کند.

ايشان مصرف سوخت گاز، بنزین خودروها و برق را از جمله مصادیق مصرف انرژی در دستگاه های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به تعدد ساختمان ها و خودروهای دولتی، دولت ها یکی از بزرگترین مصرف کننده ها در تمامی کشورها هستند از این رو کشورهای پیشرفته از طریق مدیریت سبز اقدام به کنترل این مصارف و کاهش هزینه های جاری دولت ها کردند.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت مصرف آب، انرژی و مدیریت تولید پسماند، در نهایت به حفظ محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا کمک می کند.

در ادامه جلسه كارشناسان آموزش شركت توزيع برق شيراز،شركت آب و فاضلاب شيراز،شركت گاز استان فارس و سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز مطالب مورد نياز مربوط به حوزه كاري خود جهت صرفه جويي و مصرف بهينه آب،برق،گاز و مديريت پسماند و مصرف كاغذ ارائه دادند.